….
jak mieć dobre układy?
i dobre znajomości…

   nawiążmy znajomość…

 

gazety /
 czasopisma 
/ magazyny branżowe 
/ materiały marketingowe 
/ katalogi ofertowe 
/ raporty roczne…

Oferujemy szybki, zautomatyzowany skład obszernych, zróżnicowanych stylistycznie publikacji: broszur, katalogów, materiałów marketingowych, periodyków. Integrując system wydawniczy z bazami danych klientów, wykorzystując predefiniowane szablony treści oraz zautomatyzowaną redakcję techniczną, jesteśmy w stanie przygotować do druku materiały w terminach nieosiągalnych dla klasycznego „ręcznego” dtp.

Łącząc przetwarzane treści ze źródłowymi bazami danych (w standardzie ODBC lub poprzez pliki XML) możemy aktualizować dwustronnie kontent w trakcie prac wydawniczych, znacznie przyspieszyć i usprawnić cykl produkcyjny a także powiązać go z innymi zewnętrznymi narzędziami komunikacji.

zautomatyzowane procesy składu i korekty 
predefiniowane szablony layoutów
dwustronny przepływ treści 
pełna kontrola prepress, press, postpress

Słowa i obrazy drukowane posiadają swoją niepowtarzalną magię i styl.
Potrafią angażować zmysły i oferować wrażenia niedostępne dla mediów elektronicznych.
Wyróżniają się większą zdolnością do skupienia i utrzymania uwagi odbiorców. Przekazy drukowane postrzegane są również jako
bardziej wiarygodne niż te rozpowszechnianie online. Są przez to
znakomitym nośnikiem treści wizerunkowych.
Jednocześnie coraz większy natłok w przestrzeni online, szum informacyjny, olbrzymia nadprodukcja kontentu – osłabiają możliwości komunikacyjne w internecie, a stale rosnące koszty obsługi niwelują dotychczasową przewagę kosztową tego medium. 
To sprawia, że coraz więcej firm zwiększa swoje zainteresowanie tradycyjną, drukowaną formą przekazu, a w szczególności publikacjami własnymi (custom publishing). 

Trend ten widoczny jest szczególnie w branżach, których wizerunek oparty jest na emocjach, ekspresji, estetyce i zaangażowaniu odbiorcy.
Doświadczenia firm modowych pokazują, że dobrze zaprojektowany własny periodyk wizerunkowy, oprócz celów komunikacyjnych, potrafi na tyle
wzmocnić kanały sprzedaży, że zwiększone przychody wielokrotnie pokrywają koszty wydania publikacji.
Publikacje własne zyskują także na popularności w opozycji do klasycznej promocji w drukowanych mediach komercyjnych. Przy niższym lub zbliżonym koszcie dotarcia do adresata, media własne zapewniają
większą elastyczność w określaniu treści, kształtowaniu kontekstu, kontroli kosztów i dystrybucji. 

Pełny proces wydawniczy

prepress-press-postpress 

Realizujemy złożone procesy wydawnicze: od nietypowych wzorów opakowań, różnorodnych materiałów wizerunkowych, po krótkoterminowe wielkonakładowe publikacje promocyjne. Tworzymy koncepcję, projektujemy, redagujemy, korygujemy, składamy, przygotowujemy do druku, koordynujemy pracę drukarni, zapewniamy rozwiązania on-line.

 ​  ​ nasze portfolio…

 ​  więcej o agencji…

mail:

tel:  +48 690 215 646

szybki, zautomatyzowany skład publikacji
skład przygotowanie do druku publikacji, broszur, katalogów, materiałów marketingowych, periodyków, opakowań
▪ szybki i efektywny skład obszernych publikacji
▪ zróżnicowane, predefiniowane projekty layoutów
▪ zautomatyzowane procesy korekty i redakcji
▪ dwustronny przepływ przetwarzanych treści
▪ pełna kontrola prepress, press, postpress
dtp, kontrola procesów prepress, press, postpress

     szybkie, zautomatyzowane procesy składu i korekty      zróżnicowane, predefiniowane szablony layoutów      dwustronny przepływ treści      pełna kontrola prepress, press, postpress    ​ zobacz przyklady…